Одобрени пројекти града Врања, општине Стара Пазова и општине Кањижа

Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије дала је позитивно мишљење на Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника у општини Кањижа. Такође, на истој седници Комисија је одобрила још два Предлога пројекта јавно-приватног партнерства: за реконструкцију дела система јавног осветљења на територији града Врања, и за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре у општини Стара Пазова.


БЛАДАУСАИД

● Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије ●

Copyright (c) Комисија за ЈПП. Сва права задржана. Пројекат подржан од стране USAID. Develpoed by Web Factory.