Одобрен предлог пројекта општине Врбас

Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије дала је позитивно мишљење на предлог пројекта општине Врбас. Овим пројектом предлаже се реконструкција дела система јавног осветљења  по моделу јавно-приватног партнерства без елемената концесије.


БЛАДАУСАИД

● Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије ●

Copyright (c) Комисија за ЈПП. Сва права задржана. Пројекат подржан од стране USAID. Develpoed by Web Factory.