Одобрен предлог концесионог акта општине Неготин

Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије дала је позитивно мишљење на предлог  концесионог акта општине Неготин. Овим пројектом предлаже се поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Неготин.

БЛАДАУСАИД

● Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије ●

Copyright (c) Комисија за ЈПП. Сва права задржана. Пројекат подржан од стране USAID. Develpoed by Web Factory.