Održana radionica za javno-privatno partnerstvo

Komisija za javno-privatno partnerstvo je u utorak 13. juna 2017. godine u Beogradu organizovala radionicu na temu javno-privatnog partnerstva. Gospodin Luigi De Pierris i gospodin Knut Gummert iz EPEC-a (European PPP Expertise Centre) održali su prezentacije u okviru kojih se razgovaralo o potencijalima javno-privatnog partnerstva u Republici Srbiji, pripremi projekata i sastavnim elementima predloga projekata, kao i  svim ostalim fazama tokom implementacije projekata. 


U sklopu Investicionog okvira za Zapadni Balkan (Western Balkan Investment Framework - WBIF) odobren je projekat koji ima za cilj da doprinese jačanju kapaciteta  institucija u regionu koje su nadležne za pitanja javno-privatnog partnerstva.

Na održanoj radionici učešće je uzelo, odnosno sve iskustvo u ovoj oblasti podelilo oko dvadeset jedinica lokalnih samouprava, odnosno predstavnika javnih tela kao predlagača projekata koji imaju realizovane projekte javno-privatnog partnerstva ili projekte koji su u nekoj od faza u postupku realizacije.


VLADAUSAID

● Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije ●

Copyright (c) Komisija za JPP. Sva prava zadržana. Projekat podržan od strane USAID. Develpoed by Web Factory.