Mišljenja komisije

13.09.2018.

Predlozi projekata javno-privatnog partnerstva sa ili bez elemenata koncesije koji su dobili pozitivno mišljenje Komisije za JPP

Predlozi projekata javno-privatnog partnerstva sa ili bez elemenata koncesije koji su dobili pozitivno mišljenje Komisije za JPP

1. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva podnet od strane JKP Informatika Novi Sad, kojim se predlaže realizacija projekta izgradnje i proširenja postojeće optičke telekomunikacione mreže otvorenog tipa po principu FTTH (fiber to the home – optičko vlakno do krajnjeg korisnika) na teritoriji grada Novog Sada;

2. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju luke i drumskog terminala podnetog od strane Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve "Direkcija za izgradnju Apatin“, na teritoriji opštine Apatin;

3. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznica

4. Predlog koncesionog akta za projektovanje, finansiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje javnom parking garažom u Šapcu;

5. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva podnet od strane JKP Gradska toplana Zrenjanin, kojim se predlaže proizvodnja toplotne i električne energije iz biogasa, odnosno upotreba organskih sirovina poljoprivredne industrije kao i ostataka i nusproizvoda iz prehrambene industrije u njegovoj proizvodnji;

6. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Topola;

7. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Srbobran;

8. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva u obavljanju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Niša;

9. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Jagodine;

10. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje kanalizacione mreže u opštini Stara Pazova;

11. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva podnetog od strane grada Niša kojim se predlaže zamena kotlova na lož ulje i kotlova na ugalj, kotlovima na drvenu biomasu (pelet) u školskim i predškolskim ustanovama grada Niša sa isporukom toplotne energije;

12. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti sakupljanja i transporta komunalnog otpada sa seoskog područja opštine Topola.

13. Predlog koncesionog akta za obavljanje komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Šapca;

14. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti sakupljanja i transporta komunalnog otpada sa područja opštine Žagubica;

15. Predlog koncesionog akta sa Analizom finansijsko-ekonomskih efekata davanja koncesije na autoput E-763, Beograd-Požega;

16. Predlog koncesionog akta kojim se predlaže poveravanje poslova proizvodnje i distribucije toplotne energije na području oppštine Batočina;

17. Predlog koncesionog akta kojim se predlaže izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom Keleš;

18. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže obavljanje komunalne delatnosti rekonstrukcije,  racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja na području opštine Topola;

19. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže zamena postojećih svetiljki javne rasvete štedljivim "LED" svetiljkama u zoni ulica, parkova, šetališta, na javnim površinama, spoljašnje dekorativne rasvete javnih zgrada i spomenika u naseljima opštine Sečanj;

20. Predlog  koncesionog akta kojim se predlaže poveravanje obavljanja delatnosti prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Negotin;

21. Predlog  projekta javno-privatnog partnerstva za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti sakupljanja, transporta i odlaganja komunalnog otpada i proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji gradske opštine Grocka;

22. Predlog  koncesionog akta kojim se predlaže poveravanje obavljanja delatnosti prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Paraćin;

23. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže rekonstrukcija dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji opštine Vrbas;

24. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za proizvodnju toplotne i električne energije upotrebom obnovljivih izvora energije u opštini Vrbas;

25. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže zamena postojećih kotlova na lož ulje kotlovima na biomasu i ugovorno isporučivanje toplotne energije u objektima Mlekarske škole „Dr Obren Pajić“, OŠ „Sveti Sava“, OŠ „Dušan Radović“ i OŠ „8. septembar“ u opštini Pirot;

26. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva podnet od strane grada Beograda kojim se predlaže pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada;

27. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje komunalne delatnosti gradskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda;

28. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika u opštini Kanjiža;

29. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Vranja;

30. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za finansiranje, izgradnju i održavanje lokalne putne infrastrukture u opštini Stara Pazova;

31. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji opštine Varvarin;

32. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje javnog osvetljenja u naseljima opštine Žabalj;

33. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva podnet od stane JKP „Rasina“ Brus kojim se predlaže izgradnja magistralnog cevovoda za snabdevanje vodom opštine Brus i izgradnja male hidroelektrane;

34. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za modernizaciju, racionalizaciju i održavanje javnog osvetljenja u naseljima opštine Ada;

35. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za modernizaciju, racionalizaciju i održavanje javnog osvetljenja u naseljima opštine Beočin;

36. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje komunalne delatnosti prigradskog i lokalnog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda;

37. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za zamenu postojećih svetiljki javne rasvete štedljivim „LED“ svetiljkama u zoni ulica, parkova, šetališta, na javnim površinama i spoljašnje dekorativne rasvete javnih zgrada u naseljenim mestima opštine Plandište;

38. Predlog koncesionog akta za finansiranje nabavke i predaje gradu Beogradu radi postavljanja određenih elemenata urbane opreme koji se ne mogu komercijalno koristiti i finansiranje nabavke, postavljanje, održavanje i komercijalno korišćenje određenih elemenata urbane opreme koji se mogu komercijalno koristiti;

39. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže održavanje i popravka stambenih i poslovnih zgrada, ustanova i drugih institucija, obezbeđivanje javnog osvetljenja i pružanje dimničarskih usluga u gradu Novom Sadu;

40. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za zamenu postojećih svetiljki javne rasvete štedljivim „LED“ svetiljkama u zoni ulica, parkova, šetališta, na javnim površinama i spoljašnje dekorativne rasvete javnih zgrada u naseljenim mestima opštine Bor;

41. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje dela sistema javnog osvetljenja u gradskom području opštine Petrovac na Mlavi;

42. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje dela sistema javnog osvetljenja u naseljima grada Kruševca;

43. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma;

44. Predlog koncesionog akta za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd i obavljanje delatnosti operatera aerodroma;

45. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga na teritoriji opštine Bečej;

46. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje dela javnog osvetljenja u opštini Nova Crnja (Radojevo, Srpska Crnja, Nova Crnja i Toba);

47. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda (potez 500);

48.Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže rekonstrukcija sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Pirota;

49.Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje javnog osvetljenja u opštini Vlasotince;

50. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže rekonstrukcija sistema javnog osvetljenja na teritoriji opštine Veliko Gradište;

51. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže iskorišćavanje potencijala deponijskog gasa deponije „Grebača“ JKP „Obrenovac“

52. Predlog koncesionog akta kojim se predlaže poveravanje obavljanja komunalne delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na Paketu „A“ i Paketu „B“ linija na teritoriji grada Loznice;

53. Predlog koncesionog akta kojim se predlaže obavljanje komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Valjeva;

54. Predlog koncesionog akta podnet od strane grada Beograda kojim se predlaže izgradnja podzemnih garaža i vršenje poverenih delatnosti - upravljanja javnim parkiralištima;

55. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva podnet od strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu kojim se predlaže izgradnja sopstvene kotlarnice, energetska sanacija i ugovorno isporučivanje toplotne energije;

56. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Lajkovac;

57. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Kovačica; 

58. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Koceljeva;

59. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje javnog osvetljenja u naseljenim mestima opštine Irig;

60. Predlog koncesionog akta kojim se predlaže poveravanje obavljanja delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom i distribucije i snabdevanja prirodnim gasom u gradu Zrenjaninu i naseljenim mestima;

61. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Pirota

62. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže finansiranje i upravljanje kontinuiranim obavljanjem delatnosti snabdevanja stanovništva lekovima, pomoćnim lekovitim sredstvima i medicinskim sredstvima u gradu Novom Sadu;

63. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za zamenu postojećih svetiljki javne rasvete štedljivim „LED“ svetiljkama u zoni ulica, parkova, šetališta, na javnim površinama, spoljašnje dekorativne rasvete javnih zgrada i spomenika u naseljenim mestima opštine Sečanj;

64. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Bačka Palanka;

65. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti sakupljanja komunalnog otpada u opštini Vrnjačka Banja;

66. Predlog projekta javno-privatog partnerstva za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje sistema javnog osvetljenja u naseljenim mestima opštine Kladovo;

67. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za projektovanje, izgradnju i upravljanje postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Zrenjanina;

68. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju i dugogodišnje održavanje dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji opštine Požega;

69. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti - sakupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada sa područja opštine Žabari.

70. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže rekonstrukcija dela sistema proizvodnje toplotne energije i energetska sanacija termičkog omotača uz ugovorno isporučivanje toplotne energije Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“;

71. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje javnog osvetljenja u opštini Ćićevac;

72. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva kojim se predlaže zamena postojećih kotlova na gasno ulje ekstra lako i mazut kotlovima na prirodni gas uz ugovorno isporučivanje toplotne energije opštini Mali Iđoš;

73. Predlog Koncesionog akta kojim se predlaže poveravanje obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ćuprija;

74. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju i dugogodišnje održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom LED tehnologije na teritoriji opštine Lapovo;

75. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Knjaževac;

76. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju i dugogodišnje održavanje dela sistema javnog osvetljenja priimenom LED tehnologije na teritoriji opštine Dimitrovgrad;

77. Predloga projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje komunalne delatnosti deponovanja komunalnog otpada  sakupljenog sa teritorije opštine Svilajnac;

78. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju i dugogodišnje održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom LED tehnologije na teritoriji opštine Stara Pazova;

79. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Kovin;

80. Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju i dugogodišnje održavanje sistema javnog osvetljenja na teritoriji opštine Knjaževac primenom mera uštede energije;

81. Predlog koncesionog akta za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u gradu Zrenjaninu;

82. Predlog koncesionog akta kojim se predlaže proizvodnja i distribucija toplotne energije na teritoriji grada Kikinda;

83. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog prevoza putnika na minibus ekspres linijama na teritoriji grada Beograda;

84. Predlog koncesionog akta za poverevanje obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Smedereva;

85. Predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara.

VLADAUSAID

● Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije ●

Copyright (c) Komisija za JPP. Sva prava zadržana. Projekat podržan od strane USAID. Develpoed by Web Factory.