Kontakt

KOMISIJA ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

Adresa:
Kneza Miloša 20
11000 Beograd, Srbija 

Telefon: +381 (0)11 3642966

E-mail: komisija@jpp.gov.rsVLADAUSAID

● Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije ●

Copyright (c) Komisija za JPP. Sva prava zadržana. Projekat podržan od strane USAID. Develpoed by Web Factory.