Javno-privatno partnerstvo i projekti korišćenja biomase

Zamenica predsednika Komisije za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije Andrijana Jovanović izjavila je na okruglom stolu posvećenom  mogućnostima i perspektivama održivog korišćenja biomase u Srbiji da javno-privatno partnerstvo, kao model za ulaganje u oblastima infrastrukture, saobraćaja, energetike i posebno zaštite životne sredine, nije u potpunosti iskorišćeno.

„Iako je u brojnim oblastima u sektorskim zakonima javno-privatno partnerstvo prepoznato kao mogućnost i instrument razvoja, potreba za daljim usklađivanjem zakonske regulative i javnih politika kako bi se omogućilo što efikasnije korišćenje raspoloživih kapaciteta biomase je neophodno, sve u cilju  efikasne primene instituta javno-privatnog partnerstva”, naglasila je Jovanovićeva.


Na skupu je takođe istaknuta i potreba otklanjanja prepreka u međusobnoj komunikaciji i uspostavljanja kvalitetnije saradnje između državnih vlasti, lokalnih samouprava i potencijalnih investitora u ovoj oblasti.

Na okruglom stolu koji je organizovao Beogradski fond za političku izuzetnot učešće je uzelo preko 60 predstavnika privrede, državne uprave, lokalnih samouprava, kao i zainteresovane naučne i stručne javnosti.


VLADAUSAID

● Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije ●

Copyright (c) Komisija za JPP. Sva prava zadržana. Projekat podržan od strane USAID. Develpoed by Web Factory.