Javna rasveta- prvi projekat opštine Sečanj

Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije dala je pozitivno mišljenje na predlog prvog projekta opštine Sečanj. Ovim projektom predlaže se zamena postojećih svetiljki javne rasvete štedljivim "LED" svetiljkama u zoni ulica, parkova, šetališta, na javnim površinama, spoljašnje dekorativne rasvete javnih zgrada i spomenika u naseljima ove opštine po modelu javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije. 


VLADAUSAID

● Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije ●

Copyright (c) Komisija za JPP. Sva prava zadržana. Projekat podržan od strane USAID. Develpoed by Web Factory.